Zajmiemy się wszystkim za Ciebie. W tych ciężkich chwilach nie musisz zaprzątać sobie głowy formalnościami związanymi z pochowaniem bliskiej Ci osoby.Nasza firma przejmie wszystkie kwestie, których należy dopilnować.


Co zrobić, gdy umrze bliska osoba?

Jeżeli bliska osoba odeszła w szpitalu, wystarczy, że skontaktują się Państwo z naszą firmą. Wtedy odbierzemy zmarłą osobę tego samego dnia i przewieziemy do domu pogrzebowego, gdzie nastąpi przygotowanie do ceremonii pogrzebowej – w szpitalach, które posiadają własne chłodnie, odbiór ciała najczęściej odbywa się w godzinach pracy prosektorium.

W przypadku kiedy bliska Państwu osoba odeszła w miejscu bez stałej opieki lekarskiej, konieczne jest wezwanie pogotowia, aby lekarz stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu. Jeśli zespół karetki wystawi jedynie kartę informacyjną, należy udać się z takim dokumentem do lekarza rodzinnego, który wystawi kartę zgonu. Jest ona niezbędnym dokumentem do wystawienia Aktu Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego – właściwego ze względu na rejon, w którym osoba odeszła.

Jeżeli bliska osoba zmarła w wyniku wypadku lub zachodzi wobec niej uzasadnione podejrzenie, że przyczyną śmierci mogło być przestępstwo – na pochowanie zmarłej osoby, obok karty zgonu, wymagane jest też zezwolenie prokuratora.
Ciała osób zmarłych lub pozbawionych życia w miejscach publicznych przewożone są na wniosek właściwego organu do najbliższego prosektorium, a następnie do Zakładu Medycyny Sądowej w celu ustalenia przyczyny śmierci. W takim przypadku organizacja i opłacenie przewozu, należy zadań prokuratury, a przewoźnicy osób zmarłych nie mają prawa do pobierania jakichkolwiek opłat od rodzin osoby zmarłej – nie mają też uprawnień do informowania rodziny o śmierci bliskiej osoby.
W takiej sytuacji również wybór firmy pogrzebowej należy do Państwa – wystarczy się z nami skontaktować, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami.


Skąd pozyskać środki na organizację pogrzebu?

Pieniądze na organizację pogrzebu zapewnia Skarb państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Obecnie wynosi on 4000 zł i wystarcza, aby zorganizować kompleksową uroczystość pogrzebową.

Pieniądze na organizację pogrzebu osoby, która nie podlega ubezpieczeniu w Z.U.S. lub K.R.U.S., zapewnia fundusz miejski lub gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wówczas koszt pogrzebu oraz zakres czynności ustala się z kierownictwem danej instytucji.


Jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego?

  • Karta zgonu
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Dowód osobisty współmałżonka (w przypadku osób będących w związku małżeńskim)
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej śmierć osoby

Jakie dokumenty są niezbędne do załatwienia zasiłku pogrzebowego Z.U.S./K.R.U.S.?

  • Akt Zgonu
  • Odcinek renty/emerytury lub legitymacja emeryta/rencisty, albo poświadczenie ubezpieczenia przez zakład pracy
  • Rachunek za trumnę oraz usługę pogrzebową (wystawiany przez zakład pogrzebowy)
  • Pozostałe rachunki wynikające z poniesionych kosztów związanych z pogrzebem min. grabarz, ksiądz za posługę duszpasterską (dotyczy Z.U.S)

Pochówek na cmentarzu zarządzanym przez inny zakład pogrzebowy, lub zakład usług komunalnych

W tym przypadku wybór firmy pogrzebowej również należy wyłącznie do bliskich zmarłej osoby.

Należy pamiętać, że Zarządcy Cmentarzy, którzy mają wyłączność na wykonywanie prac cmentarnych związanych z pochówkiem nie mogą zabronić, ani utrudniać innym zakładom wykonanie usługi na terenie cmentarza.
Wszelkie działania niezgodne z zasadami współżycia społecznego, w tym przypadku np. pobieranie dodatkowych opłat za wykonywanie usług pogrzebowych przez inną firmę, należy zgłaszać w UOKiK.


Mapa Cmentarzy Kieleckich oraz wyszukiwarka grobów Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych

http://www.cmentarzekieleckie.puk-kielce.pl/